Suomen Palokatkoyhdistys ry.

Palokatko-opas
Palokatko-opas

Suomen Palokatkoyhdistys ry on vuonna 2004 perustettu valtakunnallinen alan asiantuntijayrityksistä koostuva riippumaton yhdistys.

Tärkein tavoitteemme on tuottaa palokatkoihin liittyvää tietoa jäsenyritystemme kautta alalla toimivien tahojen välillä.

Palokatkoasentajan Henkilösertifiointi

Palokatkoasentajille suunnattu henkilösertifiointikoulutus

Katso lisää

Oppaat & muuta alan tietoa

Palokatkoihin liittyvää tietoa ja opasmateriaalia. Palokatko-opas

Katso lisää

Lisää turvallisuutta, aikaa pelastautumiselle ja pelastamiselle.

Turvallisuus on hyvä sijoitus!

Rakenteellinen palontorjunta ja muut onnettomuuksia ennalta ehkäisevät järjestelyt luovat perustan henkilöturvallisuudelle. Samalla minimoidaan omaisuusvahingot ja mahdollistetaan tehokkaat sammutus – ja pelastustoimenpiteet. Rakennusten ja rakennelmien paloturvallisuus koostuu useista osatekijöistä, kuten paloteknisesti osastoivista rakenteista, turvallisista materiaaleista ja tekniikoista sekä sammutus- ja pelastustyötä helpottavista järjestelyistä. Rakentamiseen liittyy nyt ja tulevaisuudessa yhä monitahoisempia riskitekijöitä. Osastoivia ja muita rakenteita joudutaan lävistämään teknisten järjestelyiden johdosta kun rakennetaan uutta ja korjataan vanhaa. Läpiviennit ja liitoskohdat ovat usein hankalissa paikoissa, jopa tarkastusten ulottumattomissa. Näiden rakenteiden suunnittelu ja toteuttaminen edellyttää erityistä osaamista.

Tämä osa-alueen turvallisuuden takaamiseksi toimii Suomen Palokatkoyhdistys ry. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on mahdollisimman kattavasti ja puolueettomasti eettisiä arvoja noudattaen toimia yhteistyötahona viranomaisiin, yhteisöihin ja alla toimiviin yrityksiin. Yhdistys osaltaan kehittää paloturvallisuutta erityisesti korostamalla palokatkojen ja saumausten merkitystä teknisissä läpivienneissä sekä rakenteiden liitoksissa. Hyväksytyillä ja laadukkailla komponenteilla, materiaaleilla, asennuksilla ja suunnitelmilla estetään savukaasujen, muiden haitallisten aineiden ja tulen sekä kuumuuden leviäminen rakennuksissa ja annetaan aikaa pelastautumiselle sekä pelastamiselle.Toimintasuunnitelma 2016

Suomen Palokatkoyhdistyksen jäsenliikkeet

Materiaalin toimittajat

Palokatkourakoitsijat

Rakennusmateriaalin toimittajat

Suunnittelutoimistot

Tietopankki

Tiedotteet

Syksy 2019

Palokatko-oppaan päivitetty versio on nyt ladattavissa. Päivitettyä ja uutta tietoa mm. tuotehyväksyntäasioissa, asentajien henkilösertifioinneissa sekä suunnitelma-asiakirjoissa. Lataa tästä: Palokatko-opas

Kevät 2018

palokatkojen suunnittelu, toteutus ja huolto RIL on julkaissut ohjeen palokatkojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja kunnossapitoon. Ohje on tarkoitettu rakennushankkeen eri osapuolille, jotka osallistuvat palokatkojen suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitoprosessiin: tilaajat, suunnittelijat, urakoitsijat (rakennus-, LVISA-), palokatkoasentajat, tuotetoimittajat, viranomaiset sekä ylläpito- ja huoltotoimenpiteistä vastaavat tahot. Lue lisää tästä

16.11.2015

Palokatkoyhdistys ry on lisännyt linkkeihinsä eri kaupunkien yhteiset käytännöt palokatkotuotteiden ja palokatkosuunnitelmien osalta.

27.8.2015

Palokatkoasentajan sertifiointikoulutukseen lisää voimaa Kiljavan Opiston rinnalle. Työtehoseuran (TTS) kanssa sovittu koulutuksen järjestämisen aloittamisesta. Koulutuksista ja niiden aikatauluista lisätietoa järjestäjien sivuilta.

Tiedotearkisto +

29.5.2013

Palokatkotuotteiden tuotehyväksynnät 1.7.2013 29.5.2013 Palokatkoyhdistys on julkaissut tiedotteen liittyen palokatkotuotteiden tuotehyväksyntöihin ja muutoksiin 1.7.2013. Lataa tästä: Palokatkotuotteiden tuotehyväksynnät 1.7.2013

2.5.2012

Palokatkoasentajan henkilösertifiointi -kurssi Ensimmäisille Palokatkoasentajan henkilösertifiointi -kursseille voi nyt ilmoittautua. Katso lisää: Palokatkoasentajan henkilösertifiointi

28.9.2011

Palokatkoasentajan henkilösertifiointi. Suomen Palokatkoyhdistys ry on syyskokouksessaan valtuuttanut yhdistyksen hallituksen jatkamaan yhteistyötä VTT:n sekä Siikaranta-opiston kanssa jo keväällä 2011 aloitetun palokatkoasentajan sertifiointi -projektin perusteella. Tavoitteena on saada ensimmäinen kurssi käyntiin jo keväällä 2012.

2.9.2011

Helsingin Sanomien lehtiartikkeli Turun sairaalapalosta. "Turun sairaalapalo paljasti piilevän vaaran kiinteistöissä" - HS 2.10.2011"

1.6.2011

Rakennusvalvonta Helsinki-Espoo-Vantaa-Kauniainen ovat julkaisseet yhtenäiset käytännöt palokatkotuotteista

8.3.2011

Suomen Palokatkoyhdistys ry on julkaissut opinnäytetyön (AMK) "Palokatkojen osuus rakennuksien kokonaisturvallisuudesta" Yhdistys kiittää Savoniaa sekä Tuomas Pylkkästä hyvin tehdystä opinnäytetyöstä. Palokatkojen osuus rakennuksien kokonaisturvallisuudesta.

Suomen Palokatkoyhdistyksen toiminnan aloittamiseen liittyvä lehdistötiedote Tiedote pdf:nä »

Liity jäseneksi

Ohjeet yhdistyksen jäseneksi liittymiselle

Yhdistyksen sääntöjen mukaiset minimivelvoitteet tulee täyttyä. Yhdistyksen jäsenyys on yritys-/yhteisökohtainen. Liittymismaksu yhdistyksen jäseneksi on 1200€. Maksu sisältää kuluvan vuoden jäsenmaksun (200€ vuonna 2020).

1. Yrityksen/yhteisön on täytettävä seuraavat ehdot:

 • Jäseneksi aikovan tulee osoittaa olleensa palokatko-alalla vähintään yhden (1) vuoden ajan (urakoitsijat)
 • Referenssikohteita Suomesta (luettelo)
 • Luettelo käyttämiesi palokatkotuotteiden tavarantoimittajista (urakoitsijat)

2. On oltava hyvämaineinen (suosittelijat)

 • Suomen Palokatkoyhdistys ry:n yksi jäsenistä suosittelee tai
 • Tilaajavastuulain mukaiset todistukset (alle 3kk vanhat)

3. Lähetä alla oleva lomake täytettynä meille

Täytä kaikki pyydetyt lomakekentät
Hakemuksesi käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa

Mikäli ei ole liittynyt Tilaajavastuu.fi palveluun pitää toimittaa Tilaajavastuulain mukaiset todistukset (alle 3kk vanhat):

 • Kaupparekisteriote
 • YTJ-ote
 • Verotodistus
 • Työehtosopimustieto (TES)
 • Eläkevakuutustodistus

Sähköpostitse: info(a)palokatkoyhdistys.fi tai

Postitse: Suomen Palokatkoyhdistys ry., Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki

Hae jäseneksi lähettämällä alla olevan lomakkeen täytettynä meille.

Kaikki lomakkeen kentät ovat pakollisia.
Yritys:

Lähiosoite:

Postitoiminumero ja -paikka:

Y-tunnus:
Yhteyshenkilö:

Sähköpostiosoite:

Puhelinnumero:

   Kuuluu Tilaajavastuu.fi -palveluun

Jäseneksi aikovan tulee osoittaa olleensa palokatko-alalla vähintään yhden (1) vuoden ajan (urakoitsijat)

Referenssikohteita Suomesta (luettelo)

Luettelo käyttämiesi palokatkotuotteiden tavarantoimittajista (urakoitsijat)

Suosittelijat
Lomakkeen lähettämisen vahvistus
Kirjoita allaolevaan kenttään neljä vitosta

Täytithän kaikki lomakekentät.


Koulutukset, oppaat & linkit

Palokatkoasentajan Rakentamisen sertifikaatti

Suomen Palokatkoyhdistys ry on yhteistyössä Eurofins Expert Services Oy:n ja Kiljavan opiston kanssa kehittänyt ja organisoinut palokatkoasentajille suunnatun Rakentamisen sertifikaattikoulutuksen. Nykyään palokatkoasentajan sertifikaattikoulutuksia antaa kolme oppilaitosta; Kiljavan opisto, Keuda ja Työtehoseuraa TTS ry.

Koulutuksen tarkoituksena on lisätä alalla toimivien asentajien tietoisuutta rakenteellisen paloturvallisuuden tärkeydestä osana rakentamista ja kiinteistöjen kunnossapitoa. Erityyppisten materiaalien soveltuvuus eri rakenteisiin ja em. rakenteiden läpi kulkevien teknisten laitteiden oikeaoppinen tiivistäminen nykymääräyksien mukaisesti on tärkeä osa koulutusta. Asentajien tulee itsenäisesti löytää erityyppiset asennusvaihtoehdot ja ratkaisut läpivienteihin työmaaolosuhteissa. Lisäksi on tunnistettava palo-osastointien rajat ja luokat sekä dokumentoitava oma tehty työ. Merkinnät tehdään kohdekohtaisesti tarralla läpiviennin läheisyyteen, merkintänä pohjakuviin (palokatkojen paikantamiskaavio) sekä merkintänä myös mittauspöytäkirjaan jota asentajat pitävät itse yllä seurattavana osana henkilösertifikaatin voimassaoloa.

Henkilösertifiointistandardin (viite SFS-EN 17024:2012) mukaisesti palokatkoasentajien henkilösertifiointitoimintaa ohjaavaksi tahoksi on perustettu ohjausryhmä, joka valvoo standardin mukaisen puolueettoman ja riippumattoman toiminnan toteutumista henkilösertifiointiprosessissa.

Palokatkoasentajien ohjausryhmän jäseniä ovat:
Suomen Palokatkoyhdistys ry, Delete Finland Oy, Eurofins Expert Services Oy, Hilti (Suomi) Oy, Keuda, Kiljavan opisto, KK-Palokonsultti Oy, Palokatkotukku Parkkinen Oy, Paroc Oy Ab, Rakennusteollisuus RT ry, Saumalaakso Oy, Tremco Illbruck Oy, TTS Työtehoseura.

Koulutus koostuu teoriaosuudesta (2 päivää), kirjallisesta kokeesta ja näyttötyöstä. Palokatkoasentajan näyttö annetaan työkohteessa. Kun teoriakoulutus, kirjallinen koe ja näyttötyö on suoritettu hyväksytysti, voi opiskelija hakea palokatkoasentajan Rakentamisen sertifikaattia Eurofins Expert Serviceltä Omasertifikaatti.fi -verkkopalvelun kautta

Koulutus on tarkoitettu kaikille alalla toimiville asentajille, sillä edellytyksellä, että opiskelijalla on rakennus- tai kiinteistöalan työkokemusta vähintään 2 vuotta tai 6 kuukautta työkokemusta palokatkotyökohteista. Lisäksi opiskelijalla tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti, suomalainen henkilötunniste sekä suomen kielen taito. Koulutus järjestetään suomen kielellä.

Sertifikaattikoulutuksien hinnat löytyvät oppilaitosten verkkosivuilta.

Haetuista Rakentamisen sertifikaateista Eurofins Expert Services Oy perii vuosimaksua voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti Katso hinnasto tästä

Palokatkoasentajan Rakentamisen sertifikaatti on voimassa toistaiseksi. Sertifikaatin voimassaolo jatkuu automaattisesti vuodella, jos alla mainitut kohdat täyttyvät.

 • Vähintään yksi (1) palokatkoasennuspöytäkirja tekemästäsi kohteesta toimitettu
 • Osallistu täydennyskoulutukseen vähintään kahden vuoden välein
 • Vuosimaksu maksettu

Toimita dokumentit Eurofins Expert Servicelle Omasertifikaatti.fi -palvelun kautta

Seuraavat koulutukset järjestetään oppilaitosten aikataulujen mukaisesti

Koulutuksia järjestävät Eurofins Expert Services Oy:n hyväksymät oppilaitokset.
Kiljavan opisto
TTS Työtehoseura
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Tästä linkistä löydät lisätietoa palokatkoasentajan Rakentamisen sertifikaatista

Yhteystiedot

Suomen Palokatkoyhdistys ry.

info(at)palokatkoyhdistys.fi
Katso jäsenien yhteystiedot

Hallitus

@-merkki sähköpostiosoitteissa on esitetty muodossa (at) automaattisen roskapostin välttämiseksi

Hallituksen puheenjohtaja

Jukka Autere

Hallituksen sihteeri

Mikko Asikainen
info(at)palokatkoyhdistys.fi
Jukka Autere
puh. 040 770 7289
jukka.autere(at)palokatkotukku.fi
Palokatkotukku Parkkinen Oy
Kynnöstie 3
05810 Hyvinkää
Mikko Asikainen
puh. 050 303 8584
mikko.asikainen(at)palokatkospecial.fi
Palokatkospecial Oy
Hiidenportti 16
00730 Helsinki
Petri Koivuniemi
gsm 040 900 5011
petri.koivuniemi(at)tremco-illbruck.com
tremco illbruck International GmbH
Vanha Porvoontie 238
01380 Vantaa
Toni Saukkonen
gsm 0400 517 300
toni.saukkonen(at)owenscorning.com
Paroc Oy Ab
Energiakuja 3
00180 Helsinki
Mikael Kiuru
puh. 0207 999 243
mikael.kiuru(at)hilti.com
Hilti (Suomi) Oy
Keilaranta 4
02150 Espoo
Anton Panschin
puh. 0400 165 579
anton(at)saumalaakso.fi
Saumalaakso Oy
Kääpätie 7
00760 Helsinki