Suomen Palokatkoyhdistys ry.

Palokatko-opas
Palokatko-opas

Suomen Palokatkoyhdistys ry on vuonna 2004 perustettu valtakunnallinen alan asiantuntijayrityksistä koostuva riippumaton yhdistys.

Tärkein tavoitteemme on tuottaa palokatkoihin liittyvää tietoa jäsenyritystemme kautta alalla toimivien tahojen välillä.

Palokatkoasentajan Henkilösertifiointi

Palokatkoasentajille suunnattu henkilösertifiointikoulutus

Katso lisää

Oppaat & muuta alan tietoa

Palokatkoihin liittyvää tietoa ja opasmateriaalia. Palokatko-opas

Katso lisää

Lisää turvallisuutta, aikaa pelastautumiselle ja pelastamiselle.

Turvallisuus on hyvä sijoitus!

Rakenteellinen palontorjunta ja muut onnettomuuksia ennalta ehkäisevät järjestelyt luovat perustan henkilöturvallisuudelle. Samalla minimoidaan omaisuusvahingot ja mahdollistetaan tehokkaat sammutus – ja pelastustoimenpiteet. Rakennusten ja rakennelmien paloturvallisuus koostuu useista osatekijöistä, kuten paloteknisesti osastoivista rakenteista, turvallisista materiaaleista ja tekniikoista sekä sammutus- ja pelastustyötä helpottavista järjestelyistä. Rakentamiseen liittyy nyt ja tulevaisuudessa yhä monitahoisempia riskitekijöitä. Osastoivia ja muita rakenteita joudutaan lävistämään teknisten järjestelyiden johdosta kun rakennetaan uutta ja korjataan vanhaa. Läpiviennit ja liitoskohdat ovat usein hankalissa paikoissa, jopa tarkastusten ulottumattomissa. Näiden rakenteiden suunnittelu ja toteuttaminen edellyttää erityistä osaamista.

Tämä osa-alueen turvallisuuden takaamiseksi toimii Suomen Palokatkoyhdistys ry. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on mahdollisimman kattavasti ja puolueettomasti eettisiä arvoja noudattaen toimia yhteistyötahona viranomaisiin, yhteisöihin ja alla toimiviin yrityksiin. Yhdistys osaltaan kehittää paloturvallisuutta erityisesti korostamalla palokatkojen ja saumausten merkitystä teknisissä läpivienneissä sekä rakenteiden liitoksissa. Hyväksytyillä ja laadukkailla komponenteilla, materiaaleilla, asennuksilla ja suunnitelmilla estetään savukaasujen, muiden haitallisten aineiden ja tulen sekä kuumuuden leviäminen rakennuksissa ja annetaan aikaa pelastautumiselle sekä pelastamiselle.Toimintasuunnitelma 2016

Suomen Palokatkoyhdistyksen jäsenliikkeet

Materiaalin toimittajat

Palokatkourakoitsijat

Rakennusmateriaalin toimittajat

Suunnittelutoimistot

Paloässät Oy Paloässät Oy
Sinimäentie 10 A
02630 Espoo
Puh. 050 436 4358
sami.hamalainen(at) paloassat.fi
www.paloassat.fi
Insinööritoimisto Inspa Oy Insinööritoimisto Pasto
Kati Pasto
puh. 040 044 1347
kati.pasto(at)inspa.fi
www.inspa.fi
KK-Palokonsultti Oy KK-Palokonsultti Oy
Piispantilankuja 4
02240 ESPOO
Miikka Lehtimääki
Puh. 044 755 0108
miikka.lehtimaki(at) kk-palokonsultti.com
www.kk-palokonsultti.com

Tietopankki

Tiedotteet

Syksy 2019

Palokatko-oppaan päivitetty versio on nyt ladattavissa. Päivitettyä ja uutta tietoa mm. tuotehyväksyntäasioissa, asentajien henkilösertifioinneissa sekä suunnitelma-asiakirjoissa. Lataa tästä: Palokatko-opas

Kevät 2018

palokatkojen suunnittelu, toteutus ja huolto RIL on julkaissut ohjeen palokatkojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja kunnossapitoon. Ohje on tarkoitettu rakennushankkeen eri osapuolille, jotka osallistuvat palokatkojen suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitoprosessiin: tilaajat, suunnittelijat, urakoitsijat (rakennus-, LVISA-), palokatkoasentajat, tuotetoimittajat, viranomaiset sekä ylläpito- ja huoltotoimenpiteistä vastaavat tahot. Lue lisää tästä

16.11.2015

Palokatkoyhdistys ry on lisännyt linkkeihinsä eri kaupunkien yhteiset käytännöt palokatkotuotteiden ja palokatkosuunnitelmien osalta.

27.8.2015

Palokatkoasentajan sertifiointikoulutukseen lisää voimaa Kiljavan Opiston rinnalle. Työtehoseuran (TTS) kanssa sovittu koulutuksen järjestämisen aloittamisesta. Koulutuksista ja niiden aikatauluista lisätietoa järjestäjien sivuilta.

Tiedotearkisto +

29.5.2013

Palokatkotuotteiden tuotehyväksynnät 1.7.2013 29.5.2013 Palokatkoyhdistys on julkaissut tiedotteen liittyen palokatkotuotteiden tuotehyväksyntöihin ja muutoksiin 1.7.2013. Lataa tästä: Palokatkotuotteiden tuotehyväksynnät 1.7.2013

2.5.2012

Palokatkoasentajan henkilösertifiointi -kurssi Ensimmäisille Palokatkoasentajan henkilösertifiointi -kursseille voi nyt ilmoittautua. Katso lisää: Palokatkoasentajan henkilösertifiointi

28.9.2011

Palokatkoasentajan henkilösertifiointi. Suomen Palokatkoyhdistys ry on syyskokouksessaan valtuuttanut yhdistyksen hallituksen jatkamaan yhteistyötä VTT:n sekä Siikaranta-opiston kanssa jo keväällä 2011 aloitetun palokatkoasentajan sertifiointi -projektin perusteella. Tavoitteena on saada ensimmäinen kurssi käyntiin jo keväällä 2012.

2.9.2011

Helsingin Sanomien lehtiartikkeli Turun sairaalapalosta. "Turun sairaalapalo paljasti piilevän vaaran kiinteistöissä" - HS 2.10.2011"

1.6.2011

Rakennusvalvonta Helsinki-Espoo-Vantaa-Kauniainen ovat julkaisseet yhtenäiset käytännöt palokatkotuotteista

8.3.2011

Suomen Palokatkoyhdistys ry on julkaissut opinnäytetyön (AMK) "Palokatkojen osuus rakennuksien kokonaisturvallisuudesta" Yhdistys kiittää Savoniaa sekä Tuomas Pylkkästä hyvin tehdystä opinnäytetyöstä. Palokatkojen osuus rakennuksien kokonaisturvallisuudesta.

Suomen Palokatkoyhdistyksen toiminnan aloittamiseen liittyvä lehdistötiedote Tiedote pdf:nä »

Liity jäseneksi

Ohjeet yhdistyksen jäseneksi liittymiselle

Yhdistyksen sääntöjen mukaiset minimivelvoitteet tulee täyttyä. Yhdistyksen jäsenyys on yritys-/yhteisökohtainen. Liittymismaksu yhdistyksen jäseneksi on 1200€. Maksu sisältää kuluvan vuoden jäsenmaksun (200€ vuonna 2020).

1. Yrityksen/yhteisön on täytettävä seuraavat ehdot:

 • Jäseneksi aikovan tulee osoittaa olleensa palokatko-alalla vähintään yhden (1) vuoden ajan (urakoitsijat)
 • Referenssikohteita Suomesta (luettelo)
 • Luettelo käyttämiesi palokatkotuotteiden tavarantoimittajista (urakoitsijat)

2. On oltava hyvämaineinen (suosittelijat)

 • Suomen Palokatkoyhdistys ry:n yksi jäsenistä suosittelee tai
 • Tilaajavastuulain mukaiset todistukset (alle 3kk vanhat)

3. Lähetä alla oleva lomake täytettynä meille

Täytä kaikki pyydetyt lomakekentät
Hakemuksesi käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa

Mikäli ei ole liittynyt Tilaajavastuu.fi palveluun pitää toimittaa Tilaajavastuulain mukaiset todistukset (alle 3kk vanhat):

 • Kaupparekisteriote
 • YTJ-ote
 • Verotodistus
 • Työehtosopimustieto (TES)
 • Eläkevakuutustodistus

Sähköpostitse: info(a)palokatkoyhdistys.fi tai

Postitse: Suomen Palokatkoyhdistys ry., Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki

Hae jäseneksi lähettämällä alla olevan lomakkeen täytettynä meille.

Kaikki lomakkeen kentät ovat pakollisia.
Yritys:

Lähiosoite:

Postitoiminumero ja -paikka:

Y-tunnus:
Yhteyshenkilö:

Sähköpostiosoite:

Puhelinnumero:

   Kuuluu Tilaajavastuu.fi -palveluun

Jäseneksi aikovan tulee osoittaa olleensa palokatko-alalla vähintään yhden (1) vuoden ajan (urakoitsijat)

Referenssikohteita Suomesta (luettelo)

Luettelo käyttämiesi palokatkotuotteiden tavarantoimittajista (urakoitsijat)

Suosittelijat
Täytithän kaikki lomakekentät.

Koulutukset, oppaat & linkit

Palokatkoasentajan Henkilösertifiointi

Suomen Palokatkoyhdistys ry on yhteistyössä VTT Expert Services Oy:n ja Kiljavan opiston kanssa koordinoinut ja organisoinut palokatkoasentajille suunnatun henkilösertifiointikoulutuksen. Työtehoseura (TTS) on hyväksytty syksyllä 2015 palokatkoasentajan sertifiointikouluttajaksi. Koulutuksen tarkoituksena on lisätä alalla toimivien asentajien tietoisuutta rakenteellisen paloturvallisuuden tärkeydestä osana rakentamista ja kiinteistöjen kunnossapitoa. Erityyppisten materiaalien soveltuvuus eri rakenteisiin ja em. rakenteiden läpi kulkevien teknisten laitteiden oikeaoppinen tiivistäminen nykymääräyksien mukaisesti on tärkeä osa koulutusta. Asentajien tulee itsenäisesti löytää erityyppiset asennusvaihtoehdot ja ratkaisut läpivienteihin työmaaolosuhteissa. Lisäksi on tunnistettava palo-osastointien rajat ja luokat sekä dokumentoitava oma tehty työ. Merkinnät tehdään kohdekohtaisesti tarralla läpiviennin läheisyyteen, merkintänä pohjakuviin (palokatkojen paikantamiskaavio) sekä merkintänä myös mittauspöytäkirjaan jota asentajat pitävät itse yllä seurattavana osana henkilösertifikaatin voimassaoloa.

Henkilösertifiointisäännösten mukaisesti on perustettu toimikunta, joka valvoo palokatkoasentajien henkilösertifiointikoulutuksia ja toimii muutoinkin valvovana elimenä kyseisen sertifiointitoiminnan parissa.

Toimikunnan jäseniä ovat:

 • Suomen Palokatkoyhdistys ry
 • VTT Expert Services Oy
 • Suomen Palopäällystöliitto ry
 • Finanssialan Keskusliitto ry
 • Rakennusteollisuus RT
 • Kiljavan opisto

Koulutus muodostuu kahdesta eri vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa on kaksipäiväinen teoriakoulutus, joka sisältää kirjallisen tentin. Toisessa vaiheessa järjestetään työnäyttö työmaaolosuhteissa koulutukseen osallistujan työpaikalla aidossa asennuskohteessa. Kun molemmat koulutuksen vaiheet on suoritettu hyväksytysti, voi hakea henkilösertifiointia VTT Expert Services Oy:ltä Omasertifikaatti.fi -verkkopalvelun kautta

Koulutus on tarkoitettu kaikille alalla toimiville asentajille sillä edellytyksellä, että hakeutujalla on rakennus- tai kiinteistöalan työkokemusta vähintään 2 vuotta tai vastaavasti todistettavasti palokatkoalalla työskentelyä vähintään 6 kuukautta. Tämän lisäksi hakeutujalla tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti, suomalainen henkilötunniste sekä suomen kielen taito. Koulutus järjestetään suomen kielellä.

Koulutuksen hintaa voitte tiedustella suoraan Kiljavan Opistolta sekä Työtehoseuralta.

Haetuista henkilösertifikaateista VTT Expert Services Oy perii vuosimaksua voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

Palokatkoasentajan VTT-henkilösertifikaattikortti on voimassa vuoden kerrallaan. Voimassaolon jatkamisen edellytyksenä on palokatkoasentajan pitämä työkohdeilmoitus tehdyistä töistä (väh.3 työkohdetta / v.) sekä kahden vuoden välein tapahtuvan ammattitaidon ylläpitokoulutuksen ilmoittaminen VTT Expert Services Oy:lle ja vuosimaksun maksaminen.

Seuraavat koulutukset järjestetään oppilaitosten aikataulujen mukaisesti (katso linkit).

Yhteystiedot

Suomen Palokatkoyhdistys ry.

info(at)palokatkoyhdistys.fi
Katso jäsenien yhteystiedot

Hallitus

@-merkki sähköpostiosoitteissa on esitetty muodossa (at) automaattisen roskapostin välttämiseksi

Hallituksen puheenjohtaja

Jukka Autere

Hallituksen sihteeri

Mikko Asikainen
info(at)palokatkoyhdistys.fi
Jukka Autere
puh. 010 821 0200
jukka.autere(at)palokatkotukku.fi
Palokatkotukku Parkkinen Oy
Kynnöstie 3
05810 Hyvinkää
Mikko Asikainen
puh. 010 656 1000
mikko.asikainen(at)delete.fi
Delete Finland Oy
Postintaival 7
00230 Helsinki
Petri Koivuniemi
gsm 040 900 5011
petri.koivuniemi(at)tremco-illbruck.com
tremco illbruck International GmbH
Vanha Porvoontie 238
01380 Vantaa
Toni Saukkonen
gsm 0400 517 300
toni.saukkonen(at)owenscorning.com
Paroc Oy Ab
Energiakuja 3
00180 Helsinki
Otso Roine
puh. 0207 999 243
otso.roine(at)hilti.com
Hilti (Suomi) Oy
Keilaranta 4
02150 Espoo
Anton Panschin
puh. 0400 165 579
anton(at)saumalaakso.fi
Saumalaakso Oy
Kääpätie 7
00760 Helsinki